L’edatisme es pot revertir i convertir-se en un potencial social?

Edatisme

L’edatisme, en sociologia, es defineix com el fet de provocar una actitud discriminatòria a una persona per la seva edat, especialment si aquesta és avançada. En l’àmbit de la medicina és l’actitud discriminatòria, també per culpa de la seva edat, consistent a no aplicar mitjans diagnòstics o terapèutics beneficiosos, sota aquest únic criteri d’exclusió. També […]