Promoció de la salut i neurodiversitat

neurodiversitat

La diversitat és positiva per a la vida, ja que fa el conjunt dels éssers més resilients i adaptables al medi. Des del punt de vista biològic el mestissatge és una forma de millorar la informació genètica de les espècies. Culturalment, la diversitat entranya certes dificultats, originades des d’instints arcaics que ens fan desconfiar del […]