Investigació i participació

Començar amb una bona recerca bibliogràfica sobre la  promoció de la Salut ha estat útil per saber quin és el nivell de coneixença dels col·legis professionals i, possiblement imprescindible per poder fer una bona gestió i planificació. Es fa alguna cosa en docència, formació continuada o investigació en promoció de la salut en el nostre […]