Intel·ligència emocional (2a. part)

Tradicionalment, i fins a l’aparició del concepte IE a la dècada dels 90, se solia tenir molt en compte la mesura del quocient d’intel·ligència (QI) com a predictor de l’èxit en la vida. Aquest valor es continua estudiant i analitzant, tot i que alguns resultats demostren que hi ha altres factors molt importants que afecten […]