Intel·ligència emocional (I.E.) 1a. part

El terme intel·ligència emocional va entrar fortament en l’àmbit de la divulgació en psicologia l’any 1995, quan Goleman[1] va publicar l’exitós llibre anomenat justament així, Intel·ligència emocional. Si busquem el sentit etimològic d’ambdues paraules, trobem que el terme intel·ligència “fa referència a qui sap escollir. Prové del llatí que a l’hora deriva d’inteligere: intus (“entre”) […]