Plantegem un canvi en els nostres horaris?

Atenció! El nostre sistema d’horaris laborals no és gens salutogènic. La promoció de la salut hauria de prioritzar el fet de que els nostres horaris estiguessin adaptats a la nostra biologia i respectessin mínimament els nostres ritmes circadians. Les condicions de vida actuals suposen un greuge important per a la nostra salut i això repercuteix […]