Què en sabem del llenguatge no verbal?

L’antropòleg  Edward T. Hall diu que el “60% de les nostres comunicacions són no verbals”, Mario Pei, calcula que podem produir al voltant de 700.000 signes físics diferents,  Birdwhistell assenyala que només la cara  pot produir 250.000 expressions.Si pensem en la nostra la cara com “emoticones” podrem identificar-ne un bon ventall. El pare de les microexpressions és Paul Ekman. Psicòleg nord-americà […]