Intervencions en i amb la Comunitat: Recerca i evidència

Tots coneixem frases com:“The community approach MAY be more effective than the individual in usual preventive interventions in primary care. There is a LACK OF EVIDENCE on many community interventions in primary care and FURTHER RESEARCH IS NEEDED(1). I AIXÒ PER QUÈ? El treball multidisciplinari i intersectorial amb les comunitats i la RECERCA DE L’EVIDÈNCIA […]