Urbanisme i perspectiva de gènere.

L’espai urbà no és neutre. La percepció de ciutat, les zones de trànsit, de repòs, de socialització, els horaris o els transports, no són iguals per un infant, una persona gran o una persona amb movilitat reduïda. De la mateixa manera, homes i dones experimenten la ciutat, el barri i la llar de forma diferent. […]