L’assertivitat es pot aprendre ?

L’assertivitat és una part de les habilitats socials que reuneix les conductes i pensaments que ens permeten defensar els drets de cadascú sense agredir ni ser agredit. Es pot definir com una manera d’entendre la vida, una actitud d’autoafirmació i defensa dels nostres drets personals, permet l’expressió dels nostres sentiments, preferències, necessitats i opinions de […]