« Back to Glossary Index

És un recurs que ajuda a les persones a gestionar l’estrès i els reptes de la vida i encarar les circumstàncies adverses. És una eina que permet reflexionar sobre els recursos interns i externs, identificar-los i mobilitzar-los, trobar solucions per fomentar la salut.

És una visió del món i de l’entorn de les persones comprensible, gestionable i significativa, des de la creença de que la visió de la vida d’una persona té una influència positiva en la seva salut.

Antonovsky va dissenyar un qüestionari per a mesurar-lo.

El SOC consta de tres components: la comprensibilitat (component cognitiu), la manejabilitat (component instrumental o de comportament) i la significativitat (component motivacional).

És a dir: la capacitat de la persona per comprendre cóm està organitzada la seva vida i com es situa ell enfront el món, mostrar-se capaç de manejar-la (disponibilitat de recursos per satisfer les demandes plantejades pels estímuls) i finalment percebre que té sentit i està orientada a metes que es volen aconseguir (i , per tant, reptes dignes d’invertir esforç i compromís).

Es tractaria de un “sisè sentit” útil per a la supervivència ja que genera habilitats que promouen la salut.

« Back to Glossary Index