« Back to Glossary Index

Percepció de l’individu sobre la seva posició a la vida dins del context cultural, social i ambiental i el sistema de valors en el que viu i respecte a les seves metes, expectatives, normes i preocupacions.

És un concepte extens i complex que engloba la salut física, l’estat psicològic, el nivell d’independència, les relacions socials, l’entorn i les creences personals/espirituals. És una avaluació subjectiva, amb dimensions tant positives com negatives.

Reflexa la percepció que tenen els individus de que les seves necessitats s’estan satisfent, o bé de que se’ls hi estan negant oportunitats d’assolir la felicitat i l’autorealització, amb independència del seu estat de salut físic o de les condicions socials i econòmiques.

Aquesta meta és especialment important amb les persones d’edat avançada, malalts crònics, malalts terminals i les poblacions discapacitades.

« Back to Glossary Index