« Back to Glossary Index

El 25 de setembre de 2015 a la Conferència de Rio +20  va ser aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible partint de l’experiència adquirida amb els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni i amb el propòsit d’eradicar la pobresa i la fam, la pau, la salut, l’educació, les desigualtats, la inclusió, la prosperitat econòmica, la protecció del planeta, la lluita contra el canvi climàtic, les ciutats i els territoris, l’energia, el consum i la producció sostenibles i la governança.

L’Agenda 2030 és una agenda integral (interconnectats a tots els nivells), multidimensional  (referida a les tres dimensions del desenvolupament sostenible: l’econòmica, la social i l’ambiental), d’aplicació universal (impliquen tots els països, independentment del seu nivell de desenvolupament econòmic), global (aborden els desafiaments locals, nacionals i transnacionals més urgents), inclusiva (impliquen tots els nivells de govern i totes les parts interessades en un esforç col·lectiu), mesurable (indicadors )i ambiciosa (no deixen enrere a ningú “leave no-one behind”).

Es desplega mitjançant un sistema de 17 objectius de desenvolupament sostenible que es concreten amb 169 fites i els seus indicadors d’evolució establerts per la Comissió d’Estadística de les Nacions Unides l’any 2017. Aproximadament el 60 % de les fites que marca l’Agenda són d’àmbit local.

Serà un èxit si administracions públiques, empreses, societat civil i ciutadania treballen conjuntament i tenen present els ODS en cadascuna de les actuacions que emprenguin. Es tracta d’adquirir una visió global i de prendre decisions que donin resposta als reptes del present però sense condicionar les capacitats de les generacions futures. El Govern de Catalunya s’hi ha compromès mitjançant l’elaboració del Pla nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya, amb la participació de tots els seus departaments, i l’impuls de l’Aliança Catalunya 2030, un partenariat entre actors públics i privats on es compartiran els compromisos de país per fer realitat els ODS.

L’Agenda 2030 aborda cinc grans àmbits (conegudes com ‘les 5 P’): persones (People), planeta (Planet), prosperitat (Prosperity), pau (Peace) i aliances (Partnership).
« Back to Glossary Index