« Back to Glossary Index

És un procés pel qual els diferents interessos (personals, socials i econòmics) dels individus, de les comunitats i de diferents sectors (públic i privat) són posats d’acord per promoure i protegir la salut.

La introducció de canvis en els estils i les condicions de vida de les persones produeix inevitablement conflictes entre els diferents sectors i interessos d’una població: accés, ús i distribució de recursos, limitacions imposades a pràctiques individuals u organitzatives, etc.

« Back to Glossary Index