« Back to Glossary Index

Recursos que es dediquen explícitament a la producció i al guany de salut, que poden procedir d’organismes públics i privats i dels ciutadans, tant a títol individual com de grup.

La inversió per estratègies està basada en el coneixement dels determinants de la salut i té com a objectiu aconseguir un compromís polític per a les polítiques públiques saludables.

« Back to Glossary Index