« Back to Glossary Index

Són aquells recursos humans i materials, estructures organitzatives i administratives, polítiques, reglamentacions i incentius que faciliten una resposta organitzada de la promoció de la salut als temes i desafiaments de la salut pública.

Inclouen l’atenció primària de la salut, el sector privat, les organitzacions no governamentals, les d’autoajut i els organismes i fundacions dedicats a la promoció de la salut.

Els recursos humans són majoritàriament personal sanitari, d’educació, benestar social i les persones profanes dins de cada comunitat (líders o referents).

També a través de la conscienciació pública i política sobre els temes de salut i la participació en les accions.

« Back to Glossary Index