« Back to Glossary Index

És el que ofereix serveis integrals mèdics i d’infermeria d’alta qualitat i que, a més, desenvolupa una identitat corporativa amb una estructura i cultura organitzatives que inclou la participació activa dels pacients i de tots els membres de la plantilla, millora la comunicació  i es converteix en un entorn físic que promou la salut i coopera activament amb la seva comunitat.

Implantats des de 1988, s’ha desenvolupat una xarxa internacional per promoure l’adopció d’aquest concepte en els hospitals i altres centres d’assistència sanitària.

« Back to Glossary Index