« Back to Glossary Index

Propiciat per l’Organització de les Nacions Unides (ONU) és un manifest sobre la promoció de la salut de la dona que subratlla els drets de la dona respecte a la salut i la família:

Dret a la igualtat entre dones i homes. A destacar la defensa de les oportunitats per accedir a la mateixa educació, feina i responsabilitat familiar.

Dret a la vida. Hi ha l’obligació de protegir la dignitat i valor de la persona. Cal proporcionar cura al nen abans i després de néixer. No s’ha de promoure l’avortament com a mètode de planificació familiar.

Dret a la maternitat. Cal protegir l’embaràs i el part sense riscos. Cal maximitzar la possibilitat de tenir fills sans.

Dret a la protecció de la família. La família és la cèl·lula natural i fonamental de la societat. La legislació de cada país ha de protegir i enfortir la família.

Dret a la salut de dones i nenes. Cal proporcionar cobertura universal que abasti tant la salut (absència de malaltia) com el benestar psíquic i integral.

« Back to Glossary Index