« Back to Glossary Index

Realitzada a la Conferència Internacional d’Atenció Primària de Salut a Almati (Kazajistan) va suposar el reconeixement de l’estratègia de l’Atenció Primària de Salut (APS) com la via per assolir la “Salut per a tothom a l’any 2000”.

Es va definir la APS com “l’assistència sanitària essencial basada en mètodes i tecnologies pràctiques, científicament fundades i socialment acceptables, posada a l’abast de tots els individus i famílies de la comunitat mitjançant la seva plena participació i a un cost que la comunitat i el país poden suportar, en totes i cadascuna de les etapes del seu desenvolupament amb un esperit d’autoresponsabilitat i autodeterminació. Representa el primer nivell de contacte dels individus, la família i la comunitat amb el sistema nacional de salut” (OMS).

Es va definir la SALUT com un estat de complet benestar físic, mental i social, i no només l’absència de malaltia.

« Back to Glossary Index