« Back to Glossary Index

Es refereix a la divisió o desigualtat existent entre les persones i les comunitats en relació amb l’accés, l’ús i el coneixement de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Aquesta bretxa es pot manifestar de diverses maneres, com ara l’accés limitat a Internet, la manca d’habilitats digitals, la manca d’infraestructura tecnològica adequada o la falta de continguts i serveis en línia adaptats a les necessitats locals.

La bretxa digital pot tenir efectes significatius en àmbits com l’educació, l’ocupació, la salut, la participació ciutadana i el desenvolupament econòmic. Aquelles persones i comunitats que tenen accés limitat o nul a les TIC es troben en desavantatge respecte als que tenen un accés més ampli i poden beneficiar-se de les oportunitats i avantatges que ofereixen les tecnologies digitals.

« Back to Glossary Index