« Back to Glossary Index

Es va acordar el projecte “Salut per a tothom a l’any 2000”, que inclou com a punts principals:

– Equitat, per reduir les desigualtats

Promoció de la salut i prevenció de la malaltia per permetre la màxima capacitat física, mental i emocional

– Cooperació intersectorial per fomentar polítiques saludables i reduir riscos

– Atenció Primària de salut com a focus del sistema d’assistència sanitària

– Cooperació internacional per fer front a problemes transfronterers com la contaminació o el comerç de productes perillosos

– Participació comunitària per assolir objectius comuns que requereix una comunitat informada, motivada i activa

« Back to Glossary Index