« Back to Glossary Index

És una combinació d’accions individuals i socials destinades a aconseguir compromisos polítics, suport per a les polítiques de salut, acceptació social i recolzament dels sistemes per a un determinat objectiu o programa de salut, amb la finalitat de crear condicions de vida dirigides a la salut i a l’adquisició d’estils de vida saludables.

És una de les tres grans estratègies de promoció de la salut i pot adoptar moltes formes incloent l’ús dels mitjans informatius i multimèdia, la pressió directa als polítics i la mobilització de la comunitat.

« Back to Glossary Index