« Back to Glossary Index

És una estructura social composta per individus (o organitzacions) anomenats «nodes» que estan connectats per un o més tipus d’interdependència com ara amistat, parentesc, interessos comuns, coneixements, intercanvis financers, creences, prestigi, etc.

Funcionen com una plataforma de comunicacions que permet centralitzar recursos, com fotos i vídeos, en un lloc fàcil i administrat pels mateixos usuaris.

L’anàlisi de xarxes socials entén les relacions socials en termes de teoria de xarxes, amb els seus nodes i els seus lligams (també anomenats costats, enllaços o connexions). Els nodes són els actors individus dintre les xarxes, i els lligams són les relacions entre els actors. Les estructures resultants, basades en grafs, són sovint molt complexes. Poden existir molts tipus de lligams entre els nodes: la recerca en diversos camps acadèmics ha demostrat que les xarxes socials operen en molts nivells, des de famílies fins al nivell de nacions, i juguen un paper crític en la manera com es resolen els problemes, com es porten les organitzacions i el grau d’èxit que aconsegueixen els seus individus per aconseguir els seus objectius.

« Back to Glossary Index