« Back to Glossary Index

Són capacitats per adoptar un comportament adaptatiu i positiu que permeti als individus abordar amb eficàcia les exigències i desafiaments de la vida quotidiana.

Són habilitats personals, interpersonals, cognitives i físiques que permeten a les persones controlar i dirigir les seves vides, desenvolupant la capacitat per viure amb el seu entorn i aconseguir que aquest canviï.

– Habilitats emocionals: empatia, maneig d’emocions i sentiments, maneig de tensions i estrès.

– Habilitats socials: comunicació assertiva, relacions interpersonals, maneig de problemes i conflictes.

– Habilitats cognitives: autoconeixement, presa de decisions, pensament creatiu, pensament crític.

* Càpsula “Coneixes les habilitats per a la vida?”

* Càpsula “Què són les habilitats per a la vida?”

« Back to Glossary Index