« Back to Glossary Index

Grau de cohesió social que existeix entre les comunitats. Són els processos entre persones que estableixen xarxes, normes i compromisos socials i faciliten la coordinació i cooperació per al seu mutu benefici.

« Back to Glossary Index