« Back to Glossary Index

Relació reconeguda entre part o parts de diferents sectors de la societat que s’ha establert per a emprendre accions en un tema amb la finalitat d’aconseguir resultats de salut o resultats intermedis de salut de manera més eficaç, eficient o sostenible que el sector sanitari solament.

« Back to Glossary Index